Protetyka – dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem braków w uzębieniu, także korektą kształtu i koloru zębów, odbudowa złamanych czy zniszczonych zębów przez proces próchnicy.

Wykonanie uzupełnienia protetycznego to nie tylko kwestia estetyki. W wyniku utraty zębów dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian w obrębie jamy ustnej. Zęby sąsiadujące z luką przechylają się, w trakcie żucia może dojść do ich przeciążenia, a co za tym idzie do uszkodzenia. Przeciążenia w trakcie żucia mogą spowodować powstanie dolegliwości  ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.

Przez rekonstrukcję łuków zębowych odbudowuje się czynność żucia i mowy. Prawidłowy proces żucia przeciwdziała chorobom układu trawiennego. Poprawia się estetykę twarzy a przez to samopoczucie i zdrowie pacjenta.

Uzupełnienia protetyczne można podzielić na stałe i ruchome. Do protez ruchomych zalicza się protezy akrylowe, szkieletowe, nylonowe lub acetalowi. Do protez stałych: korony i mosty.

Protezy ruchome stosuje się u pacjentów u których nie ma możliwości wykonania koron czy mostów (z powodu rozległości braków uzębienia, stanu pozostałych zębów czy też z powodów finansowych). Mogą to być protezy całkowite u pacjentów bezzębnych, lub częściowe u pacjentów którym brakuje kilka zębów.

Pod względem przenoszenia sił na podłoże mamy tzw. protezy osiadające,  gdzie obciążona jest śluzówka jamy ustnej pacjenta, a następnie kość, oraz protezy nieosiadające gdzie obciążenie przenoszone jest przez zęby naturalne. Oczywiście przy bezzębiu nie ma możliwości wykonania protezy nieosiadającej, chyba że wszczepi się implanty, wtedy jest możliwe wykonanie protezy opartej na wszczepach. Można jeszcze wykonać tzw protezy kombinowane (teleskopowe), gdzie część obciążenia przenoszona jest przez śluzówkę , a część przez korony teleskopowe wykonane na zębach własnych pacjenta.

Protezy nieosiadające to protezy szkieletowe przenoszą siły żucia na kość  w sposób naturalny. Protezy szkieletowe składają się z części akrylowych lub nylonowych w okolicy bezzębnych części łuków zębowych i z łączników metalowych. W swoim zasięgu są mniej rozległe przez co pacjentowi lepiej i szybciej jest się przystosować. U pacjentów z protezami szkieletowymi wolniej zanika kość w porównaniu z protezami osiadającymi. Wadą jest,  że w przypadku utraty kolejnego zęba nie ma możliwości dostawić go do protezy.

Protezy częściowe osiadające wykonuje się w celu uzupełnienia niewielkich braków uzębienia. W łuku górnym opiera się na części podniebienia, a w dolnym zajmuje część okolicy podjęzykowej. Proteza taka jest mocowana za pomocą klamer, zamków czy zatrzasków.

Protezy całkowite mogą być wykonane z akrylu lub nylonu.  Są to protezy osiadające. Służą do rehabilitacji bezzębnych łuków zębowych. Z powodu braku utrzymania na zębach własnych pacjenta retencja jest trudniejsza. Czasem zaleca się stosowanie klejów protetycznych w celu lepszego utrzymania. Siły przenoszone są poprzez błonę śluzową jamy ustnej pacjenta na kość.

Pod względem materiału można wyróżnić protezy akrylowe i nylonowe – te ostatnie stosunkowo niedawno się pojawiły. Nylonowe są lżejsze, cieńsze i bardziej elastyczne. Przez elastyczność lepiej przylegają do podłoża. W przypadku protez częściowych nie ma potrzeby stosowania metalowych elementów utrzymujących. Nylon jest przezroczysty, prześwieca kolor śluzówki własnej pacjenta. Zęby oczywiście są dopasowane kolorystycznie do zębów własnych pacjenta. Nylon nie uczula. Estetyka nylonowych protez jest lepsza niż akrylowych, ale wyższy jest koszt.

Protetyka – umów się na wizytę

W trosce o szeroko pojmowany komfort pacjenta wszystkie wykonywane zabiegi przeprowadzane są przy użyciu środków znieczulających, a w wachlarzu oferowanych usług znajdują się również te z zakresu protetyki, czy implantologii.

Protetyka NFZ Kraków